Giờ vàng miễn phí 100 ly

GIỜ VÀNG MIỄN PHÍ 100 LY
Thời gian: 11h30 -13h30 và 18h30 - 20h30
Ngày 5,6,7/02/2018 và thứ 3 hàng tuần - đến hết ngày 15/4/2018
Đặc biệt: Mua 1 tặng 1 áp dụng cho tuần đầu tiên